№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

277

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი