№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

372

№65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეორე ტური – №65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი