№63 აბაშის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

253

№63 აბაშის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი