№63 აბაშის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

317

№63 აბაშის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი