№63 აბაშის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

413

№63 აბაშის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი