№63 აბაშის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

183

№63 აბაშის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი