აჭარის მთავრობა 7 000-ზე მეტ სოციალურად მოწყვლად ოჯახს სასურსათო კალათებს გადასცემს

60

ანტიკრიზისული პაკეტის ფარგლებში, საქართველოს მთავრობის გეგმასთან ერთად, აჭარაში კონკრეტული ღონისძიებები ამოქმედდება, რომელიც მიზნად მოქალაქეების, თვითდასაქმებულების და ბიზნესის მხარდაჭერას ისახავს.

აჭარის მთავრობის სხდომაზე თორნიკე რიჟვაძემ ყურადღება გაამახვილა გაფართოებული წერტილოვანი შეზღუდვების პერიოდში ბიზნესის ხელშეწყობაზე და მოქალაქეების დახმარებაზე.

„შევიმუშავეთ გეგმა, რომლის მიხედვითაც 7 000-ზე მეტ ოჯახს, ახალ წლამდე გადაეცემა სასურსათო უზრუნველყოფის კალათები. მოახლოებულია ახალი წელი და მნიშვნელოვანია, რომ ის კონკრეტული ღონისძიებები, რომელიც არის გათვალისწინებული , იყოს მინიმალური და ეს ხარჯები მაქსიმალურად გადანაწილდეს მოქალაქეების როგორც სოციალურ, ასევე სამედიცინო მიმართულებებზე. ასევე, მედიკამენტებთან მიმართებაში თვითმმართველობებს ვთხოვ მაქსიმალურ ჩართულობას”, – აღნიშნა თორნიკე რიჟვაძემ.

ამასთან, აჭარის მთავრობის ინიციატივით, ამოქმედდა ბიზნესის ხელშეწყობის სხვადასხვა მექანიზმი.

„ბიზნესის მხარდაჭერის ნაწილში შევიმუშავეთ გეგმა, რომლის მიხედვითაც, ყველა მოიჯარე, რომელსაც შესაბამისი მიმდინარე ხელშეკრულებები გააჩნია აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსთან, საქვეუწყებო დაწესებულებებთან, დამატებით 3 თვით გათავისუფლდება საიჯარო გადასახადისგან. მნიშვნელოვანია, ე.წ. ხოფის ბაზრობის მოვაჭრეების ბედი და ამ მიმართულებითაც, როგორც პირველ ეტაპზე, ახლაც 3 თვით მოხდება გადასახადებისგან გათავისუფლება“,- განაცხადა თორნიკე რიჟვაძემ.