რა აწუხებს ხალხს აჭარაში?

84

„დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელმა“ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით და აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის მხარდაჭრით საქართველოს რეგიონებში მცხოვრებ მოსახლეობას ჰკითხა, თუ რომელი მნიშვნელოვანი საკითხები აწუხებთ და რის მოგვარებას ელიან პოლიტიკური პარტიებიდან.

👉ამჯერად გიზიარებთ აჭარაში ჩატარებული ფოკუს ჯგუფის დისკუსიების შედეგებს.

⭕️სიღარიბე და უმუშევრობა

 • თურქეთში სეზონური სამუშაო იყო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ბევრი ოჯახისთვის;
 • პანდემიამ სეზონური შრომითი მიგრაცია გააჩერა და სიღარიბე გაამწვავა;
 • ერთჯერადად გაცემული დახმარება არასაკმარისია ოჯახებისთვის.

⭕️ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა და ხარისხი

 • სამედიცინო მომსახურება ძალიან ძვირია და, უკიდურესი მდგომარეობის გარდა, ექიმთან ვერ ახერხებენ მისვლას;
 • წამლები ძალიან ძვირია, უფრო მეტადაც, ვიდრე, მაგალითად, თურქეთში;
 • მოუწესრიგებელი გზების გამო სამედიცინო დახმარების მიღება მაღალმთიან დასახლებებში კიდევ უფრო გართულებულია.

⭕️განათლების სისტემის გაუმართავობა

 • საჯარო საბავშვო ბაღების დეფიციტი და ხარისხის პრობლემები;
 • სკოლაში უსაფრთხოებისა და განათლების ხარისხის პრობლემა;
 • ადგილობრივად მიღებული პროფესიული ცოდნა და უნარები არაა

⭕️წყლისა და კანალიზაციის გაუმართავი სისტემა

 • სასმელი წყლის მილები ავარიულია და წყალი – სასმელად უვარგისი;
 • გაუმართავია სანიაღვრე სისტემა და კოლექტორები.

⭕️ქაოტური განაშენიანება და ურბანული განვითარება

 • ძველი ბათუმი მოუვლელია, ისტორიული უბნები ავარიულია და არაფერი კეთდება მათი შენარჩუნებისთვის;
 • დაუგეგმავი და მოუვლელია რეკრეაციული ზონები;
 • საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურა მოუვლელია ან უხარისხო.

⭕️კორუფცია

 • უხარისხოდ შესრულებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოები;
 • ნეპოტიზმი საჯარო სამსახურში.

⭕️დაუცველობის შიში

 • ფიზიკური დაუცველობის შიში;
 • არ არსებობს სურსათის ხარისხის კონტროლი, განსაკუთრებით გარე ვაჭრობის პირობებში;
 •  სამომავლო მდგომარეობის გაუარესების შიში.

სრული ვერსია იხილეთ ამ ბმულზე.