უსახლკარობა…

2011

ფილმი მომზადებულია “ინდიგოს” მიერ ღია საზოგადოების ფონდის დაკვეთით.

უსახლკარობის პრობლემებზე კვლევებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ბმულებზე:

საცხოვრისის მუნიციპალური სერვისები საქართველოში

უსახლკარობის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები – საერთაშორისო მიმოხლივა

გამოსახლების სტანდარტები და საუკეთესო გამოცდილება