თვითმმართველობის ექსპერტები ჯიპა-ს სტუდენტებს შეხვდნენ

1164