თვითმმართველობის ექსპერტები ჯიპა-ს სტუდენტებს შეხვდნენ

956