ამბროლაურში რამდენიმე ქუჩის რეაბილიტაცია დასრულდა

295

ამბროლაურში ვაჟა-ფშაველას, გამსახურდიას და ბრატისლავა-რაჭის ქუჩების ჩიხები მოასფალტება დასრულდა.

სამუშაოების ღირებულება 214 320 ლარს შეადგენს. შემსრულებელი შპს“გზასერვისი XXI“.

პროექტი დასრულებულია და მიმდინარეობს მიღება-ჩაბარების პროცედურა.

2019 წელს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში განხორციელდა, მიმდინარეობს და დაგეგმილია 51 889792 ლარის ღირებულების 160 ინფრასტრუქტურული პროექტი.