თიანეთში მოწვეული ტრენერები ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს შეხვდნენ

784
თიანეთში, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში სპეციალურად მოწვეული ტრენერები რევაზ ეგაძე და თამარ კაპანაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს შეხვდნენ.
თიანეთის მუნიციპალიტეტის მიერ ევროსაბჭოს საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული პროექტი “ეთიკა საჯარო სამსახურში” ითვალიწინებს ტრენინგებს, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალიტეტის გამგეობის, ა.ა.ი.პ.-ებისა და საკრებულოს წარმომადგენლების ჩართულობით მოხდება ეთიკის კოდექსის შემუშავება და შემდგომი გამოყენება სამსახურებრივი საქმიანობის პროცესში.
 წყარო: ეტანიუსი