71 საჯარო სკოლა, რომელსაც შენობა არ აქვს. სია

1596

საქართველოში 71 მოქმედ სკოლას საკუთარი შენობა არ გააჩნია. აღნიშნული სკოლის მოსწავლეები დღეს კერძო სახლებში, საბავშვო ბაღებში, საკრებულოებსა და სხვადასხვა ადმინისტრაციულ შენობაში სწავლობენ, მათ შორის მაღაზიის შენობაშიც კი. ინფორმაციას საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის სააგენტოზე დაყრდნობით edu.aris.ge ავრცელებს.

სკოლებიდან მოსწავლეები სხვა ადგილას შენობების ავარიულობისა და ინფრასტრუქტურის მოუწესრიგებლობის გამო არიან გადაყვანილები.

სკოლების ნაწილისთვის სააგენტოს 2018 წლის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულია მშენებლობის პროექტირება, ნაწილისთვის კი 60-ბავშვიანი მცირეკონტინგენტიანი სკოლის პროექტირება/მშენებლობა.

შენობა საქართველოში შემდეგ სკოლებს არ აქვთ:

1.სსიპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წყალტუბოს საჯარო სკოლა გადაყვანილია 2 ორსართულიან კერძო სახლში;

2.სსიპ  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთის N1 საჯარო სკოლა გადაყვანილია მუნიციპალური საკუთრების შენობაში (სოფლის ადმინისტრაციის ყოფილი შენობა), სკოლისთვის გამოყოფილია 8 ოთახი, სწავლა კი ორ ცვლაში მიმდინარეობს;

3.სსიპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმათის საჯარო სკოლა გადაყვანილია კერძო სახლში;

4.სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჩხეთურის საჯარო სკოლა გადაყვანილია კერძო, ორსართულიან სახლში და ამავე სახლის ეზოში მდებარე დამხმარე შენობაში;

5.სსიპ ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლევის საჯარო სკოლა გადაყვანილია ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლობის ადმინისტრაციულ შენობაში;

6.ქალაქ თბილისის N100 საჯარო სკოლა გადაყვანილია, ქალაქ თბილისის N166 საჯარო სკოლაში;

7.სსიპ დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ კამიშლოს საჯარო სკოლასთან მიერთებული სოფელ ლოკჭანდარის დაწყებითი სკოლა გადაყვანილია სოფელ ლოკჭანდარში მდებარე საკუთარი  სახლში;

8.სსიპ ბაქირ კარალოვის სახელობის სოფელ იფნარის საჯარო სკოლასთან მიერთებული სოფელ ორმაშენის დაწყებითი სკოლა გადაყვანილია სოფელი ორმაშენში მდებარე რიტუალების შენობაში;

9.სსიპ დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო კარაბულახის საჯარო სკოლასთან მიერთბული სოფელ მამიშლარის დაწყებითი სკოლა, გადაყვანილია სოფელ მამიშლარში მდებარე კერძო შენობაში;

10.ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღორთუბნის საჯარო სკოლა გადაყვანილია მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედუბნის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში;

11.ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ არალის საჯარო სკოლა გადაყვანილია მართლმადიდებლურ და კათოლიკურ ეკლესიებთან არსებული სამრევლო სკოლების შენობებში;

12.ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მლაშეს საჯარო სკოლის შერწყმული სოფელ არზნეს დაწყებითი სკოლა განთავსებულია კერძო სახლში;

13.სსიპ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიქთარვას საჯარო სკოლა გადაყვანილია სოფელ სიქთარვის საკრებულოს შენობაში;

14.სსიპ-თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ჩხარის #2 საჯარო სკოლა გადაყვანილია ჩხარის (ყოფილი) იატაკის ფილების ქარხნის ადმინისტრაციულ შენობაში;

15.სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ თორტიზის საჯარო სკოლა 2003 წლიდან გადაყვანილია სსიპ ვასილ განჯელაშვილის სახელობის გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სვენეთის საჯარო სკოლის შენობაში.

16.სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა მეჯვრისხევის საჯარო სკოლა გადაყვანილია სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ აძვის საჯარო სკოლის შენობაში;

17.სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოშურის საჯარო სკოლასთან არსებული ლევიტანას დაწყებითი სკოლა გადაყვანილია ფიზიკური პირის შენობაში, საცხოვრებელ სახლში.

18.სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოშურის საჯარო სკოლასთან არსებული ბობნევის დაწყებითი სკოლა გადაყვანილია გორის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებულ შენობაში;

19.სსიპ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წყაროსთავის საჯარო სკოლა გადაყვანილია სოფ. წყაროსთავის საბავშვო ბაღის შენობაში;

20.ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პიპილეთის საჯარო სკოლა, რომელშიც შერწმულია სოფელ ქვედის დაწყებითი სკოლა, გადაყვანილია ონის მუნიციპალიტეტის კუთვნილი შენობაში;

21.სსიპ აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაცხოვრისკარის საჯარო სკოლა დროებით განთავსებულია აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნორიოს საკრებულოსა და ნორიოს აგროფირმის შენობაში;

22.სსიპ – მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ შულავერის #2 საჯარო სკოლა გადანაწილებულია ორ სკოლაში – სსიპ–რომან ზოიძის სახელობის მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ შულავერის #1 საჯარო სკოლაში და სსიპ – მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაშტაფის საჯარო სკოლაში;

23.სსიპ-ქალაქ მარნეულის #1 საჯარო სკოლა გადაყვანილია სსიპ-ქალაქ  მარნეულის  #8 საჯარო სკოლაში;

24.სსიპ ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის ქალაქ თბილისის N46 საჯარო სკოლა გადაყვანილია სსიპ ვ. ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელში;

25.სსიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხროვანის საჯარო სკოლა განთავსებულია შპს „რაკიინ-დეველოპ მენტის“ ადმინისტრაციულ შენობაში;

26.სსიპ – ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოკამის N2 საჯარო სკოლა გადაყვანილია კერძო ნაქირავებ სახლში;

27.სსიპ – ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუნჩხის საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასები გადაყვანილია სოფლის ადმინისტრაციულ შენობაში;

28.სსიპ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორელოვკის N3 საჯარო სკოლა გადაყვანილია სსიპ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორელოვკის N1 საჯარო სკოლაში;

29.სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ტუნაძეების საჯარო სკოლა გადაყვანილია ფიზიკური პირების კერძო საცხოვრებელ სახლებში; (2 სახლი)

30.სსიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩოჩხათის საჯარო სკოლა (კოკათის დაწყებითი სექტორი) გადაყვანილია საცხოვრებელი სახლის პირველ სართულზე;

31.სსიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომისუბნის საჯარო სკოლა (ჯიხანჯირის დაწყებითი სექტორი) გადაყვანილია საცხოვრებელი სახლის პირველ სართულზე;

32.სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბიწმენდის საჯარო სკოლა გადაყვანილია სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გალავნის საჯარო სკოლაში;

33.სსიპ დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო მაჩხაანის საჯარო სკოლა გადაყვანილია სოფელ ზემო მაჩხაანის კულტურის სახლში;

34.სსიპ ქალაქ ტყიბულის N2 საჯარო სკოლა გადაყვანილია კერძო მესაკუთრის შენობაში, ყოფილი მე-3 სკოლაში;

35.სსიპ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხურის საჯარო სკოლა გადაყვანილია ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში;

36.სსიპ ქალაქ ტყიბულის N7 საჯარო სკოლა გადადის კერძო მესაკუთრის შენობაში;

37.სსიპ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯვარას საჯარო სკოლის ერთი ნაწილი (5-9 კლასი)  ფუნქციონირებს  ყოფილი საბჭოს ავარიულ შენობაში;

38.სსიპ დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაფანაანთ კარის საჯარო სკოლის სოფელ დავათში მდებარე დაწყებითი კლასებიგადაყვანილია სოფლის ბიბლიოთეკაში;

39.სსიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ბოლნისის N1 საჯარო სკოლასთან ოპტომიზირებული სოფელ ფოლადაურის დაწყებითი კლასები გადაყვანილია ყოფილ ბავშვთა ბანაკის შენობაში;

40.შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟანივრის საჯარო სკოლა გადაყვანილია შუახევის მუნიციპალიტეტის წყალსაყრის თემის ადმინისტრაციული შენობაში;

41.სსიპ ქალაქ კასპის #1 საჯარო სკოლა გადაყვანილია სსიპ ქალაქ კასპის #3 საჯარო სკოლაში;

42.სსიპ კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიგოზას საჯარო სკოლა გადაყვანილია, რენეს ყოფილი საბავშო ბაღის შენობაში;

43.სსიპ აფხაზეთის N1 საჯაროსკოლა ფუნქციონირებს, ყოფილი N62 პროფტექნიკური სასწავლებელის შენობაში. ამჟამად მიმდინარეობს შენობის სკოლის სარგებლობაში;

44.სსიპ აფხაზეთის N5 საჯარო სკოლა 1997 წლის 1-ლი სექტემბრიდან ფუნქციონირებს სსიპ ქ. ქუთაისის N24 საჯარო სკოლის გამოთავისუფლებულ ორსართულიან ცალკე კორპუსში;

45.სსიპ აფხაზეთის N10 საჯარო სკოლა ფუნქციონირებს კერძო მესაკუთრის ორსართულიანი შენობაში.

46.სსიპ ილია ვეკუას სახელობის აფხაზეთის N11 საჯარო სკოლა გადაყვანილია ყოფილი კერძო კოლეჯ „ინტელექტის“ შენობაში;

47.სსიპ აფხაზეთის №12 საჯარო სკოლა ფუნქციონირებს სააქციო საზოგადოების „ზუგდიდის  ქაღალდი“ კუთვნილ შენობაში;

48.სსიპ აფხაზეთის N14 საჯარო სკოლა ფუნქციონირებს ყოფილი პროფესიული სასწავლებლის შენობაში;

49.სსიპ აფხაზეთის №22 საჯარო სკოლა განთავსებულია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ  საბავშვო ბაღის შენობაში;

50.სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარფის საჯარო სკოლა გადაყვანილია ქალაქ ბათუმის N30 საჯარო სკოლაში;

51.სსიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ არგვეთის საჯარო სკოლა გადაყვანილია საკუთარ სახლში;

52.სსიპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუთურის საჯარო სკოლა ფუნქციონირებს სოფლის ადმინიტრაციული შენობასა და ნაქირავებ კერძო სახლში;

53.სსიპ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუასურების  საჯარო სკოლა გადაყვანილია ნაქირავებ კერძო სახლში;

54.წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ეწერის საჯარო სკოლა გადაყვანილია ამბულატორიასა და გამგეობის შენობაში;

55.კალისტრატე სალიას სახელობის, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ჯგალის თემის საჯარო სკოლა (ოპტიმიზირებული კანთის უბნის სკოლა)გადაყვანილია მაღაზიის შენობაში;

56.დაბა ლენტეხის #2 საჯარო სკოლა არის იმავე შენობაში, რომელიც მას ეკუთვნოდა, თუმცა ამჟამად შენობა საპატრიარქოს კუთვნილებაშია;

57.სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭანიეთის საჯარო სკოლა გადაყვანილია საკრებულოს შენობაში;

58.სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძიმითის საჯარო სკოლა (კოხას დაწყებითი სკოლა) ფუნქციონირებს ფიზიკური პირის საკუთარ სახლში;

59.სსიპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ დუისის საჯარო სკოლას შერწყმული სოფელ წინუბნის დაწყებითი სკოლა გადაყვანილია ყოფილი სოფლის კლუბის შენობაში;

60.სსიპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოსიაურის საჯარო სკოლა გადაყვანილია სოფლის ყოფილი კულტურის სახლში;

61.სიპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკობიანოსთან შერწყმული სოფელ ქორეთის დაწყებითი სკოლა საჯარო სკოლა გადაყვანილია ყოფილი ბაღის შენობაში;

62.სოფელ ლაილაშის საჯარო სკოლა გადაყვანილია სოფლის ამბულატორიის შენობაში;

63.სოფელ მახაშის საჯარო სკოლა ფუნქციონირებს ასევე კერძო მოქალაქის კუთვნილ სახლში;

64.სოფელ თაბორის საჯარო სკოლა ფუნქციონირებს ასევე კერძო მოქალაქის კუთვნილ სახლში;

65.სსიპ თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიმონიანთხევის საჯარო სკოლასთან ადმინისტარციულად მიერთებული, სოფელ გორანის დაწყებითი სკოლა გადაყვანილია ნაქირავებ ფართში, საცხოვრებელ სახლში).

66.სსიპ თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღულელების საჯარო სკოლასთან ადმინისტარციულად მიერთებული სოფელ ბალებისხევის დაწყებითი სკოლა გადაყვანილია სოფელ ბალებისხევის ყოფილი ბიბლიოთეკის შენობაში;

67.სსიპ ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ქვალონის N1 საჯარო სკოლა გადაყვანილია ყოფილი კოლხეთმშენის საოფისე შენობაში.

68.სსიპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფ. საძელის საჯარო სკოლასთან შერწყმული ორალის დაწყებითი სკოლა ფუქნციონირებს სოფელ ორალის კლუბში;

69.სსიპ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭაჭარაქის საჯარო სკოლა გადაყვანილია, საქართველოს საპატრიარქოს საკუთრებაში არსებულ შენობაში;

70.სსიპ წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ იმერის საჯარო სკოლა ფუნქციონირებს კერძო სახლში;

71.ქ. წალკის N1 საჯარო სკოლა (სოფელ კოხტაში დაწყებითი 1-4 კლასი) ფუქნციონირებს კერძო სახლში.