მაჭახელას ხეობა მაღალმთიანი სოფლის სტატუსს ითხოვს

874

პირველი არხი – რეალური სივრცე