№82 შუახევის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

468

№82 შუახევის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი