№69 ჩხოროწყუს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

488

№69 ჩხოროწყუს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი