№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

475

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი