№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

1943

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი