№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

611

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეორე ტური – №60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი