გორის მერია 45 თანამშრომლის გადამზადებისთვის 45 700 ლარის დახარჯვას გეგმავს

202

გორის მუნიციპალიტეტის მერია 45 თანამშრომლის პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარებისთვის 45 700 ლარის დახარჯვას გეგმავს. უწყებამ სატრენინგო მომსახურების შესასყიდად ტენდერი გამოაცხადა. ინფორმაციას რადიო მოზაიკა ავრცელებს.

გორის მერიას III  და IV რანგის მოხელეების გადამზადება სურს, რომლებიც ტრენინგს ორ ეტაპად გაივლიან.

პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგ თემებს:

  • ადმინისტრაციული წარმოება;
  • ეთიკა საჯარო სამსახურში;
  • პროფესიული კომუნიკაცია, თანამშრომლობა და გუნდური მუშაობა;
  • ეფექტიანი მომსახურება და დროის მართვა.

ასევე, სატრენინგო კურსი დამატებით პროგრამასაც უნდა მოიცავდეს, როგორიცაა “მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობა პირველი ინსტანციის სასამართლოში და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობა სასამართლოში ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო საქმეებზე”.

პროგრამა განკუთვნილია გორის მუნიციპალიტეტის მერიის 10  თანამშრომლისთვის, II და  III რანგის მოხელეებისთვის.

“სასწავლო პროგრამის მიზანია, სამოქალაქო საქმეებზე მუნიციპალიტეტის პირველი ინსტანციის სასამართლოში წარმომადგენლობის პრაქტიკული ასპექტების გაცნობით, მუნიციპალიტეტის იმ მოხელეთა კვალიფიკაციისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ამაღლების ხელშეწყობა, რომელთა საქმიანობაც დაკავშირებულია მუნიციპალიტეტისა და მუნიციპალიტეტის ორგანოების სასამართლოში სამოქალაქო საქმეებზე წარმომადგენლობასთან”, – ნათქვამია სატენდერო დოკუმენტაციაში.

ტენდერით შერჩეულმა კომპანიამ მომსახურების მიწოდება ხელშეკრულების გაფორმებიდან, 2022 წლის 30 დეკემბრის ჩათვლით უნდა უზრუნველყოს.