ახალგაზრდა ინიციატორთა კავშირმა საკრებულოს მიუსაფარი ცხოველების პრობლემის მოგვარების ხედვა წარუდგინა

323

15 ნოემბერს ხარაგაულის საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე „ახალგაზრდა ინიციატორთა კავშირის“ წარომადგენელმა ლევან გოლუბიანმა დეპუტატებს მიუსაფარი ცხოველების პრობლემის მოგვარების ხედვა წარუდგინა. ამის შესახებ ჩემი ხარაგაული წერს.

„პირველ რიგში, უნდა შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი – საკრებულოს წევრების, სპეციალისტების, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებისა და სხვა დაინტერესებული პირების მონაწილეობით.

სამუშაო ჯგუფს განესაზღვრება გარკვეული პერიოდი, რის შემდეგაც საკრებულოს წარედგინება:

 • მიუსაფარი ცხოველების სტატისტიკური აღწერა;
 • სხვადასხვა ქალაქებისა და ქვეყნების გამოცდილება;
 • პრობლემის მოგვარების სხვადასხვა გზები, შესაბამისი გაწერილი ბიუჯეტით;
 • საჭირო თანხების მობილიზების გზები (როგორც სახელმწიფო, ასევე არასამთავრობო და საერთაშორისო ფონდებიდან);
 • მიუსაფარ ცხოველთა რაოდენობის ზრდის პრევენცია, რაც მოიცავს:
  – ცნობიერების ამაღლებას,;
  – ქუჩიდან მათი აყვანის წამახალისებელ ღონისძიებებს;
  – საჯარიმო სანქციების დაწესების შესაძლებლობებსა და ა.შ.

საკრებულოს წევრებმა ინიციატივა მოისმინეს და თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვეს.

თავის მხრივ, ა/ო „ახალგაზრდა ინიციატორთა კავშირი“ მზადაა, თავისი წარმომადგენელი ჩართოს სამუშაო ჯგუფის საქმიანობაში“.