აჭარის მაღალმთიანი სოფლების სათემო ინტერნეტიზაციის დაწყების საკითხზე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

940

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, კავშირგაბმულობის, საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსმა, ეკა ყუბუსიძემ მონაწილეობა მიიღო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში გამართულ შეხვედრაში, რომელიც აჭარის მაღალმთიანი სოფლების სათემო ინტერნეტიზაციის საკითხებს მიეძღვნა.

აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის ჯაბა ფუტკარაძის ხელმძღვანელობით გამართულ შეხვედრაში, ასევე მონაწილეობდნენ რეგიონის მუნიციპალიტეტების გამგებლები და საქართველოს მცირე და საშუალო ტელეკომოპერატორების ასოციაციის ხელმძღვანელი უჩა სეთური.

შეხვედრაზე განიხილეს მაღალმთიან აჭარაში სათემო ინტერნეტიზაციის განხორციელების შესაძლებლობა და გზები, რომელიც სახელმწიფოს და კერძო სექტორის თანამშრომლობით, საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციებისა მხარდაჭერით განხორციელდება და სრულად დაიფარება ყველა დასახლებული პუნქტი.

აღინიშნა, რომ ქვეყნის მაღალმთიანი რეგიონების ინტერნეტით უზრუნველყოფის მიზნით, იქ, სადაც მოსახლეობა 200-ზე ნაკლებია, კერძო სექტორისთვის კომერციულად არამიმზიდველი გარემოა და შესაბამისად, მოსახლეობა დარჩენილია ინტერნეტის გარეშე.

შეხვედრაზე გამოითქვა მზაობა და მხარდაჭერა, რომ აჭარის რეგიონში დაიწყოს სათემო ინტერნეტიზაციის პროექტი, ასევე დაიგეგმა პროექტის განხორციელების შემდგომი ნაბიჯები.

სათემო ინტერნეტიზაცია გულისხმობს ადგილობრივი თემის მიერ შექმნილ ინტერნეტქსელს, რომლის მთავარი პრინციპია, რომ თავად თემი განკარგავდეს შექმნილ ინტერნეტქსელს და წარმოადგენდეს მის საკუთრებას. სახელმწიფოს როლი ამ მოდელში ითვალისწინებს, უფლებამოსილებისა და შესაძლებლობის ფარგლებში, პროექტის ხელშეწყობასა და მხარდაჭერას ფინანსური კონტრიბუციით, კონსულტაციებით, დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით და ა.შ.

აღნიშნული პრინციპების დაცვით, 2017 წელს თუშეთში, ინტერნეტით დაიფარა 2 ხევი და 24 სოფელი, 2019 წლის ბოლოს ფშავ-ხევსურებსა და გუდამაყარის ხეობებში, ინტერნეტით დაიფარა 130-მდე სოფელი (496 ოჯახი, 1291 მუდმივი მაცხოვრებელი, IP ტელეფონები დაინსტალირდა 18 ოჯახში).