№82 შუახევის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

186

№82 შუახევის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი