№82 შუახევის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

252

№82 შუახევის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი