№82 შუახევის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

317

№82 შუახევის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი