№69 ჩხოროწყუს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

436

№69 ჩხოროწყუს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი