№69 ჩხოროწყუს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

74

№69 ჩხოროწყუს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი