№69 ჩხოროწყუს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

185

№69 ჩხოროწყუს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი