№69 ჩხოროწყუს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

254

№69 ჩხოროწყუს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი