№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

73

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი