№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

436

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი