№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

252

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი