№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

318

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი