№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

196

№67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი