№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

197

№60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

მეორე ტური – №60 ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი