გორის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ნუმიზმატიკის ოთახი მოეწყობა

58

გორის ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ნუმიზმატიკის ოთახის მოწყობისთვის დიზაინის შესაქმნელად კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტომ გამარტივებული შესყიდვა განახორციელა.

ნუმიზმატიკის ოთახის დიზაინს ვახტანგ ხოშტარია შექმნის, რისთვისაც სააგენტო მას 3 000 ლარს გადაუხდის.

ხელშეკრულების მიხედვით, ხოშტარიას მოვალეობებს შორის იქნება საგამოფენო კონცეფციის შექმნა, საექსპოზიციო მასალის შერჩევა, საგამოფენო ტექსტების მომზადება და საექსპოზიციო სივრცის დაგეგმარება-დიზაინი.

ამავე დოკუმენტის მიხედვით, მომსახურება განხორციელდება არაუგვიანეს 31 ოქტომბრისა.