საარჩევნო სუბიექტის – „საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობა” – საარჩევნო კლიპი

510