საარჩევნო სუბიექტის – “ეროვნულ დემოკრატიული მოძრაობა” – საარჩევნო კლიპები და პლაკატები

577