საარჩევნო სუბიექტის – „ახალი ძალა“ – საარჩევნო კლიპი

584