59 სოფელი, რომელსაც მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭა

450

დღეს პრემიერმინისტრმა გიორგი გახარიამ განაცხადა, რომ 59-ით იზრდება იმ დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, რომელთაც მაღალმთიანის სტატუსი ექნებათ. კერძოდ, გორის, დუშეთის, თიანეთის, ასპინძისა და დმანისის მუნიციპალიტეტებს, ასევე, გომისმთას მაღალმთიანი სტატუსი მიენიჭებათ.

აღსანიშნავია, რომ 59 დასახლებიდან, რომლებსაც მაღალმთიანის სტატუსი მიენიჭა, 19 გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელია.

დასახლებების სია, რომლებსაც დამატებით მიენიჭათ მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი:

მუნიციპალიტეტიადმინისტრაციული ერთეულიკატეგორიადასახელება
დუშეთიჭოპორტისოფელიახატანი
დუშეთიბაზალეთისოფელიბაგა
დუშეთიბაზალეთისოფელიბაზალეთი
დუშეთიბაზალეთისოფელივარსიმაანი
დუშეთიბაზალეთისოფელიგრიგოლაანთკარი
დუშეთილაფანაანთკარისოფელილაფანაანთკარი
დუშეთილაფანაანთკარისოფელიმაღრანი
დუშეთიჭონქაძესოფელიმეზვრიანთკარი
დუშეთიბაზალეთისოფელიპირმისაანი
დუშეთიბაზალეთისოფელისაკრამული
დუშეთიბაზალეთისოფელიუნდილაანთკარი
დუშეთილაფანაანთკარისოფელიქერიაანთკარი
დუშეთიბაზალეთისოფელიყარსიმაანთკარი
დუშეთიჭონქაძესოფელიყვავილი
დუშეთიბაზალეთისოფელიჩანადირთკარი
დუშეთიბაზალეთისოფელიჩირდილელიანთკარი
დუშეთიმჭადიჯვარისოფელიციხევდავი
დუშეთიგრემისხევისოფელიციხისუბანი
დუშეთიმჭადიჯვარისოფელიწიწამური
დუშეთიმჭადიჯვარისოფელიჭილურტი
დმანისიდიდი დმანისისოფელიდიდი დმანისი
დმანისიდიდი დმანისისოფელივარდისუბანი
დმანისიმაშავერასოფელიმაშავერა
დმანისიდიდი დმანისისოფელიპატარა დმანისი
დმანისიგომარეთისოფელიქცია
თიანეთისიმონიანთხევისოფელიჭადრისხევი
დუშეთიმჭადიჯვარისოფელიახალი კადოეთი
დუშეთიჭონქაძესოფელიახალი ტონჩა
დუშეთიგრემისხევისოფელიგრემისხევი
დუშეთიბაზალეთისოფელილაზვიანი
დუშეთიბაზალეთისოფელინაგლიანთკარი
დუშეთიბაზალეთისოფელიჩუბინიანთკარი
დუშეთიბაზალეთისოფელიძველი საკრამული
ასპინძარუსთავისოფელირუსთავი
ასპინძატოლოშისოფელიხერთვისი
დმანისიქალაქი დმანისისოფელიდმანისი
დმანისიდმანისისოფელიიაღუფლო
დმანისიდმანისისოფელიპანტიანი
დმანისიგანთიადისოფელიტნუსი
დუშეთიმჭადიჯვარისოფელი (გამყოფი ხაზის მიმდებარედ) ბაქაქურები
დუშეთიმჭადიჯვარისოფელი (გამყოფი ხაზის მიმდებარედ) ზემო კოდისწყარო
დუშეთიმჭადიჯვარისოფელი (გამყოფი ხაზის მიმდებარედ) ზემო შუახევი
დუშეთიმჭადიჯვარისოფელი (გამყოფი ხაზის მიმდებარედ) ილტოზა
დუშეთიგრემისხევისოფელი (გამყოფი ხაზის მიმდებარედ) პეტრიანი
დუშეთიგრემისხევისოფელი (გამყოფი ხაზის მიმდებარედ) ქედელობა
დუშეთიმჭადიჯვარისოფელი (გამყოფი ხაზის მიმდებარედ) ქვემო კოდისწყარო
დუშეთიმჭადიჯვარისოფელი (გამყოფი ხაზის მიმდებარედ) ქვემო შუახევი
გორიახალუბანისოფელი (გამყოფი ხაზის მიმდებარედ) ახალუბანი
გორიზეღდულეთისოფელი (გამყოფი ხაზის მიმდებარედ) ბერშუეთი
გორიმეჯვრისხევისოფელი (გამყოფი ხაზის მიმდებარედ) მეჯვრისხევი
გორიმერეთისოფელი (გამყოფი ხაზის მიმდებარედ) ქერე
გორიშავშვებისოფელი (გამყოფი ხაზის მიმდებარედ) ხურვალეთი
გორიახალუბანისოფელი (გამყოფი ხაზის მიმდებარედ) ჯარიაშენი
გორიახალუბანისოფელი (გამყოფი ხაზის მიმდებარედ) აძვი
გორიტყვიავისოფელი (გამყოფი ხაზის მიმდებარედ) ფლავი
გორიტყვიავისოფელი (გამყოფი ხაზის მიმდებარედ) ფლავისმანი
გორიშინდისისოფელი (გამყოფი ხაზის მიმდებარედ) ქვემო ხვითი
გორიახალუბანისოფელი (გამყოფი ხაზის მიმდებარედ) ქვეში
ოზურგეთიდაბაგომისმთა