„მმართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრმა“ ანგარიში წარადგინა

1264