რა დარღვევები აღმოაჩინა მონიტორინგის სამსახურმა გორის საბავშვო ბაღებში

293

გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს მონიტორინგის სამსახურმა საბავშვო ბაღებში გამოავლინა გარკვეული დარღვევები. ისინი შემდგომი რეაგირებისთვის გადაეცა სააგენტოს შესაბამის სამსახურს, რომელმაც განახორციელა კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებები, – ამის შესახებ ინფორმაცია სააგენტოს შუალედური ანგარიშიდან ირკვევა, რომელიც შესაფასებლად საკრებულოს წარედგინა. ინფორმაციას რადიო მოზაიკა ავრცელებს.

2019 წლის განმავლობაში, სკოლამდელ დაწესებულებები გამოვლინდა შემდეგი ტიპის დარღვევები: აღსაზრდელთა დასწრების ჟურნალში არ ფიქსირდებოდა გაცდენილი დღეები;
ჟურნალში არ ფიქსირდებოდა ჯგუფში მყოფი ყველა ბავშვი; აღსაზრდელთა პირადი მონაცემი განსხვავებულად იყო დაფიქსირებული ჟურნალსა და პირად საქმეში; არ იყო ნაწარმოები აღსაზრდელთა დროზე ადრე გაყვანის ჟურნალი.

სააგენტოს ინფორმაციით, სააღმზრდელო განყოფილების სპეციალისტებმა აღმოჩენილი ხარვეზების გამოსწორების მიზნით, სარეკომენდაციო მითითება მისცეს იმ დაწესებულების ხელმძღვანელებს და აღმზრდელებს, სადაც მონიტორინგის შედეგად დარღვევები გამოვლინდა.