სენაკის მერია 5 ვაკანტურ პოზიციაზე კონკურსს აცხადებს

463

სენაკის მერია 5 ვაკანტურ პოზიციაზე კონკურსს აცხადებს.

კერძოდ, მერიის ცნობით, ვაკანტურია: კოორდინაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის პოზიცია – მერის წარმომადგენელი თეკლათის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

კოორდინაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის პოზიცია – მერის წარმომადგენელი უშაფათის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

კოორდინაციის განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი პოზიცია – მერის წარმომადგენელი ზანის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის პოზცია.

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის პოზიცია.