ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა ხმაურის ფონზე ჩატარდა

444