ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა ხმაურის ფონზე ჩატარდა

1049