ხარაგაულის მერიამ სამწლიანი სამოქმედო გეგმა შეიმუშავა

784

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიამ 2019-2021 წლების ინფრასტრუქტურული პროექტების სამოქმედო გეგმა შეიმუშავა. სამწლიან სამოქმედო გეგმაში 90 ინფრასტრუქტურული პროექტია გაწერილი, რომლებსაც რეგიონული განვითარების ფონდი დააფინანსებს. თანამონაწილეობა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან  5%-ს შეადგენს.

გთავაზობთ დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების ჩამონათვალს და აქვე აღვნიშნავთ, რომ სამოქმედო გეგმაში შესაძლებელია შევიდეს ცვლილებები.

2019 წელს, ხარაგაულში,  შემდეგი ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდება:

 • ბაზალეთის ა/ერთეულში ნანიტაშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცია – 114 000 ლარი;
 • ერეთა-დინარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია(პირველიეტაპი) -100 000 ლარი;
 • უბისა ჭალის უბანში გზის რეაბილიტაცია და ნაპირსამაგრის მოწყობა (პირველი ეტაპი) – 100 000 ლარი;
 • სოფელ მოლითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია – 120 000 ლარი;
 • სოფელ ვარძიის გზის რეაბილიტაცია  – 100 000 ლარი;
 • სოფელ ზედუბანის გზის რეაბილიტაცია (პირველიეტაპი) – 235 000 ლარი;
 • სოფელ ზვარეში კიკნაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია – 100 000 ლარი;
 • სოფელ კიცხში ავალიშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია  და ჯიმშიაშვილების საუბნო გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 150 000 ლარი;
 • სოფელ ლაშეში კიკალიშვილების, ცისკაძეების, მაჭავარიანების და მანჯავიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია – 350 000 ლარი;
 • სოფელ ზედა უჩამეთის გზის და მესირიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 175 000 ლარი;
 • სოფელ ხემაღალში კვინიკაძეების და მაჭავარიანების უბანში გზის რეაბილიტაცია – 296 000 ლარი;
 • სოფელ მარელისში ზედა კოდაბოლოს გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 150 000 ლარი;
 • სოფელ ლაშეში არჯევანიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია – 230 000 ლარი;
 • სოფელ ნადაბურში ძამულის უბანში ხიდის მშენებლობა – 180 000 ლარი;
 • სოფელ ხორითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 225 000 ლარი;
 • ჯაფაროულის გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 125 000 ლარი;
 • სოფელ ისლარში გზის რეაბილიტაცია – 250 000 ლარი;
 • საჯვარე-მარიამწყაროს გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი)- 200 000 ლარი;
 • სოფელ ბაბში გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 70 000 ლარი;
 • სოფელ პატარა ვარძიაში დვლების საუბნო გზი სრეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 110 000 ლარი;
 • ხევის ა/ერთეულშიგზისრეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 175000 ლარი;
 • სოფელ ხიდარში ბორიმელაზე ხიდის მშენებლობა და მასხარაშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცია  – 150 000 ლარი;
 • სოფელ ქვების გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 200 000 ლარი;
 • სოფელ საქარიქედის გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 250 000 ლარი;
 • სოფელ ლეღვანში სკოლისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია – 220 000  ლარი;
 • დაბა ხარაგაულის N3 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია  – 150 000 ლარი;
 • სოფელ ლეღვანის საჯარო სკოლაში საპირფარეშოს მოწყობა – 25 000 ლარი;
 • სოფელ ნადაბურის საჯარო სკოლაში საპირფარეშოს მოწყობა – 25 000 ლარი;
 • სოფელ ხევის საჯარო სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია  – 100 000 ლარი;
 • გედსამანიის გზის რეაბილიტაცია 500 მეტრი (მეორე ეტაპი) – 60 000 ლარი;

საერთო თანხა 4 735 000 ლარი.

2020 წელს განსახორციელებელი პროექტები:

 • სოფელ სხლითის გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 180 000
 • სოფელ ვერტყვილას გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 55 000
 • სოფელ ფარცხნალი ახალსოფელის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 114 000 ლარი;
 • უბისა ჭალის უბანში გზის რეაბილიტაცია და ნაპირსამაგრის მოწყობა (მეორე ეტაპი) – 95 000 ლარი;
 • სოფელ ჩხერის გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 235 000 ლარი;
 • სოფელ ზედა უჩამეთის გზის და მესირიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 166 250 ლარი;
 • სოფელ ხორითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 213 750 ლარი;
 • სოფელ ჯაფაროულის გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 125 000 ლარი;
 • ხევის ა/ერთეულში გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 175 000 ლარი;
 • სოფელ ხუნევის საჯარო სკოლის სახურავის რეაბილიტაცი – 100 000 ლარი;
 • დაბა ხარაგაულის N2 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია – 100 000 ლარი;
 • სოფელ ხიდარში საუბნო გზების და ხიდარი ვარძიის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია – 150 000 ლარი;
 • სოფელ პატარა ვარძიაში დვლების საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 110 000 ლარი;
 • გედსამანიის გზის რეაბილიტაცია 500 მეტრი (მესამე ეტაპი) – 60 000 ლარი;
 • სოფელ ბორის გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 200 000 ლარი;
 • საბე-სარგვეშის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 300 000 ლარი;
 • სოფელ კიცხში ავალიშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია  და ჯიმშიაშვილების საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 150 000 ლარი;
 • სოფელ ნადაბურის გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 200 000 ლარი;
 • სოფელ ვარძიაში ოკრიბელაშვილების უაბანში გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 110 000 ლარი;
 • სოფელ ვახანში ჭიქავების უბნის გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 225 000 ლარი;
 • სოფელ ზვარეში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 200 000 ლარი;
 • სოფელ თეთრაწყაროში ვეფხვაძეების და გიორგიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 150 000 ლარი;
 • სოფელ ღვერკის ქვედა უბანის, გორგაძეების და თხელიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 200 000 ლარი;
 • სოფელ ზედა ლაშეში გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 100 000 ლარი;
 • სოფელ ლეღვანში ქვიანთის და ქურდაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 200 000 ლარი;
 • სოფელ ბაბში გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 130 000 ლარი;
 • სოფელ ზარანის გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 150 000 ლარი;
 • სოფელ ღუდუმექეთში გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 150 000;
 • ვერტყვიჭალაშიციცქიშვილებისდაჭისუბანშიგზისრეაბილიტაცია (პირველიეტაპი) – 125 000 ლარი;
 • სოფელმარელისშიზედაკოდაბოლოსგზისრეაბილიტაცია (მეორეეტაპი) – 150 000 ლარი;
 • ხუნევი-ბჟინევისდამაკავშირებელიგზისრეაბილიტაცია (მეორეეტაპი) – 100 000 ლარი;

ჯამში 4 750 000 ლარი.

2021 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები

 • სოფელ ვახანში ჭიქავების უბნის გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 225 000 ლარი;
 • სოფელ ზვარეში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 200 000 ლარი;
 • სოფელ ლეღვანში ქვიანთის და ქურდაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი – 250 000 ლარი;
 • სოფელ ზარანის გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 150 000 ლარი;
 • სოფელ ღუდუმექეთში გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 150 000 ლარი;
 • საბე-სარგვეშის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 300 000 ლარი;
 • ვახანის საჯარო სკოლის საპირფარეშოს რეაბილიტაცია – 25 000 ლარი;
 • ვერტყვიჭალის საჯარო სკოლის სახურავის და წყალანირების არხის მოწყობა – 100 000 ლარი;
 • წყალაფორეთის საჯარო სკოლის საპირფარეშოს რეაბილიტაცია – 25 000 ლარი;
 • ღორეშის საჯარო სკოლაში საპირფარეშოს რეაბილიტაცია – 35 000 ლარი;
 • ხიდარის საჯარო სკოლაში საპირფარეშოს მოწყობა – 35 000 ლარი;
 • მოლითის საჯარო სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია – 100 000 ლარი;
 • სოფელ ახალსოფელის გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 250 000 ლარი;
 • სოფელ ამაშუკეთის გზის რეაბილიტაცია – 250 000 ლარი;
 • სოფელ წყალაფორეთში საუბნო გზების რეაბილიტაცია – 150 000 ლარი;
 • სოფელ ჩხერის გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 215 000 ლარი;
 • სოფელ ზედუბანის გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 235 000 ლარი;
 • სოფელ ღორეშაში საუბნო გზების რეაბილიტაცია (მეორე უბანი 1კმ, ეკლესიის უბანი 1კმ, კუპრაძეების უბანი 0,550კმ, მჭედლიძეების უბანი 0,700კმ, გოგოლაძეების უბანი 0,400კმ, სულაქველიძეების უბანი 0,350 კმ) – 250 000 ლარი;
 • სოფელ წიფის გზის რეაბილიტაცია – 180 000 ლარი;
 • საჯვარე-მარიამწყაროს გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 200 000 ლარი;
 • ერეთა-დინარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 100 000 ლარი;
 • სოფელ ღარიხევის გზის რეაბილიტაცია (მერე ეტაპი) – 180 000 ლარი;
 • სოფელ ნადაბურში ჭალის უბანში გზის რეაბილიტაცია – 150 000 ლარი;
 • სოფელ ნებოძირში გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 80 000 ლარი;
 • სოფელ ფონის გზის რეაბილიტაცია – 55 000 ლარი;
 • ლეღვანი-მარელისის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 250 000 ლარი;
 • იგორეთი-საქარიქედის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია – 100 000 ლარი;
 • სოფელ ნადაბურში გიორგაშვილების უბანში ხიდის მშენებლობა – 250 000 ლარი;
 • სოფელ სხლითის გზის რეაბილიტაცია (მესამე ეტაპი) – 250 000 ლარი;

საერთო თანხა 4 740 000 ლარი.