№84 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

557

№84 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი