№84 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

442

№84 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი