№84 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

475

№84 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი