№84 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

584

№84 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი