№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

1757

№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი