№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

441

№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი