№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

425

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი