№68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

900

№68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი