№68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

494

№68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი