№66 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

559

№66 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი