№64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

1930

№64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი