№64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

508

№64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი