საქართველოში 2019-2020 წლებში მოქმედი სათემო ორგანიზაციების კვლევა

1560

მკვლევარი: ანა მარგველაშვილი (სათემო განვითარების ცენტრი)
კვლევის ასისტენტი: ირაკლი ირემაძე (სათემო განვითარების ცენტრი)
კვლევის კონსულტანტები: იაგო კაჭკაჭიშვილი (თსუ, სოციოლოგიისა და სოციალური მუშაობის დეპარტამენტის დირექტორი), ბესო სულაბერიძე (კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი), დავით ლოსაბერიძე (ისტორიკოსი, თვითმმართველობის საკითხების ექსპერტი), ნინო ვასაძე (საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი).

კვლევა განხორციელდა სათემო განვითარების ცენტრის (CDC) მიერ 2019-2020 წლებში, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრისა (CSRDG) და ღია საზოგადოების ფონდის (OSGF) მხარდაჭერით.

იხილეთ კვლევა სრულად