დისკუსია თვითმმართველობის რეფორმის შესახებ

წამყვანი: ზვიად ქორიძე
სტუმრები:
ზურაბ ყირმელაშვილი; გიორგი ტოკლიკიშვილი; ირაკლი კობახიძე; ლიზა სოფრომაძე; დავით ლოსაბერიძე

მსგავსი სიახლეები