№84 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

406

№84 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი