№84 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

39

№84 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი