№84 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

258

№84 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი