№84 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

333

№84 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი