№84 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

163

№84 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი