№84 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

195

№84 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი