№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

57

№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი