№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

400

№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი