№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

268

№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი