№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

169

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი