№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

286

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი