№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

227

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი