№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

61

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი