№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

387

№70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი