№68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

443

№68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი