№68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

172

№68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი