№68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

319

№68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი