№68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

247

№68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი