№68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

62

№68 წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი