№66 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

63

№66 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი