№66 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

244

№66 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი