№66 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

345

№66 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი