№66 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

501

№66 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი