№66 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

167

№66 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი