№64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

78

№64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი