№64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

269

№64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი