№64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

198

№64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი