№64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

332

№64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი