№64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

450

№64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი