ურბანული განვითარების მართვის მუნიციპალური სისტემა

1148

ავტორი:

ნინო ზაზანაშვილი, არქიტექტორი, პროექტის ხელმძღვანელი, ურბანული კვლევების ცენტრი