თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაციის შეფასება

415
ძველი კედლის ნაშთი

გუდიაშვილისა და ორბელიანის მოედნებზე ჩატარებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მათი შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან

პროექტი ხორციელდება საქართველოს ახალაგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ აღმოსავლეთ-
დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის ფარგლებში.
კვლევის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერის შედეგად ამერიკის
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით. კვლევის
შინაარსზე პასუხისმგებელია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ის შესაძლოა არ
გამოხატავდეს USAID-ის, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ან/და EWMI-ს შეხედულებებს.

კველვის ავტორები: ცირა ელისაშვილი, ნინო კორძახია.

იხილეთ კვლევა სრულად