2023 წელს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ბიუჯეტი 17,2%-ით იზრდება

323

2023 წელს, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ბიუჯეტი 17,2%-ით იზრდება და განვლილი წლების მსგავსად, მიმართული იქნება დაცული ტერიტორიების მართვის სისტემის გაუმჯობესებასა და ბიომრავალფეროვნების დაცვა/აღდგენისკენ. სწორედ საქართველოს გამორჩეული ბიომრავალფეროვნება ხდის თითოეულ დაცულ ტერიტორიას მიმზიდველს და განსაკუთრებულს.

“დაცული ტერიტორიების სააგენტო ბუნების დაცვისა და აღდგენის მიმართულებით არაერთ მნიშვნელოვან პროექტს ახორციელებს. 2023 წელს, მინიმუმ 8 დაცულ ტერიტორიაზე დაგეგმილია ტყეების სიჯანსაღის შენარჩუნებისთვის მავნებლებთან ბრძოლის ღონისძიებები, აგრეთვე, თუშეთის დაცულ ტერიტორიებზე დაგეგმილია არსებული ტყის ინვენტარიზაცია.

დაცული ტერიტორიების სააგენტო, ხანძრების პრევენციის მიზნით, ახორციელებს სხვადასხვა ტერიტორიის აღჭურვას ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარით. მიმდინარე წელს, ყველაზე მაღალი რისკის მქონე ტერიტორიების აღჭურვა უკვე მოხდა, აღნიშნული გაგრძელდება მომდევნო წელსაც და, დამტკიცებული ბიუჯეტის ფარგლებში, სხვადასხვა დაცული ტერიტორიისთვის ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარი იქნება შეძენილი.

2022 წელს, დაცული ტერიტორიების სააგენტომ ტყის ინვენტარიზაცია განახორციელა თეთრიწყაროს, ახალქალაქისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში, ჯამში, 33 665 ჰექტარ ფართობზე, ასევე, ერუშეთის ეროვნულ პარკსა და თეთრობის აღკვეთილში. ლაგოდეხის სახელმწიფო ნაკრძალის, ლაგოდეხის აღკვეთილის, ალგეთისა და ჯავახეთის დაცული ტერიტორიებისთვის შემუშავდა და დამტკიცდა ტყის მართვის გეგმები, რაც დაეხმარება სამომავლოდ სააგენტოს, განახორციელოს ტყის მდგრადი მართვა სამიზნე მუნიციპალიტეტებში. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელს, ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის გაძლიერების მიზნით, სააგენტომ ყველა დაცული ტერიტორიისთვის 294 ცალი ფოტოხაფანგი შეიძინა”, – აღნიშნულია სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.