საარჩევნო სუბიექტის – „ეროვნულ დემოკრატიული მოძრაობა“ – საარჩევნო პროგრამა

257

დოკუმენტი სრული სახით იხილეთ ბმულზე: საარჩევნო სუბიექტის – „ეროვნულ დემოკრატიული მოძრაობა“ – საარჩევნო პროგრამა